Elmina Saksi - Nutriletts PT och dietist

Hur behåller jag motivationen?

Kanske har du hört uttrycket: bit ihop och genomlid ett träningspass då motivationen kommer och går? Men när träningen eller kostregimen inte känns rätt gång på gång så är det inte lätt att behålla motivationen. Det är viktigt att komma ihåg att motivation inte är något man får utan det måste du själv skapa. Du måste se ett värde i att göra något för att bibehålla motivationen. Därför är det viktigt att sätta upp både realistiska och tidsbestämda slutmål och delmål.

Ett slutmål, te.x. att gå ned ett visst antal kg, ska inte vara en konstant plåga utan låt processen ta den tid det tar. Har du ett stressigt arbete och/eller familj som är berodde av dig kanske ditt mål kräver längre tid. För att du inte ska ge upp under tiden är delmålen extremt viktiga då de hjälper dig att tro att det är möjligt att nå hela vägen fram.

När du sätter upp mål är det en förutsättning att målet kommer från dig själv. Vad vill du åstadkomma och varför är målet viktigt för dig? Om inte målet kommer från hjärtat och är definierat som något som gör ditt liv bättre blir det svårt att behålla motivationen hela vägen fram.

För att hålla motivationen vid liv är inspiration en framgångsfaktor. Vilka personer i din omgivning inspirerar dig och hur kan de peppa dig framåt? Vad gör dina förebilder för att lyckas och finns det något du kan ta med dig i din verklighet?

Gå ihop med andra människor med liknande målsättning, som medlemmarna i Willpower. Tillsammans kan ni peppa varandra och hålla liv vid motivationen. Dela med dig av både med- och motgångar, när du känner dippar så se det som en del av motivationsarbetet. Det är mänskligt att ibland ta ett steg tillbaka, lär dig av situationen utan att älta och blicka istället framåt.

För att behålla motivationen är tillit en viktig faktor, våga tro att du kan lyckas med dina mål!

Bästsäljare