Hållbarhet hos Nutrilett

Hållbarhet ligger högt på Nutriletts agenda. Vi vill ta vårt ansvar och bidra så mycket vi kan för att lösa de hälsoproblem och hållbarhetsutmaningar som samhället står inför.

 

Åtagande att förhindra avskogning

Vi är engagerade i att hjälpa till att bevara regnskogen och bekämpa klimatförändringen. Därför har Nutrilett en policy för att förhindra avskogning. Vi har särskilt förbundit oss att minska risken för avskogning i samband med produktion av palmolja, soja, kartong och papper.

Nutrilett innehåller ingen palmolja och vi har ett mål om att all soja  i våra produkter skall vara certifierad innan 2025. All kakao i våra produkter är certifierad av Rainforest Alliance.

Idag är våra förpackningar för färdigdryck, shakes och soppor FSC-certifierad. Vårt mål är att kunna använda FSC-certifierat papper på alla våra produkter och kartonger senast år 2025.

 

Hållbara förpackningar

Nutrilett söker ständigt efter mer hållbara lösningar. Nutrilett arbetar mot att alla våra förpackningar skall vara återvinningsbara innan 2025.

I våra bars har vi bytt till en monofolie som skall sorteras som plast.

 

    Förpackningen sorteras som plastförpackning.

 

I våra färdigförpackade drycker (smoothies/shakes) har vi ökat andelen material från förnybara källor och därmed reducerat emballagens koldioxidavtryck. Det gäller både tetra-förpackningen där vi reducerat koldioxidavtrycket med 20% och skruvkorken som nu är gjord av växtbaserat material (sockerrör).

 

Numera sitter korken fast i flaskan även efter att man öppnat den. Ändringen är i linje med EU:s nya engångsplastdirektiv (EU 2019/904) som träder i kraft 2024. Bakgrunden till direktivet är främst för att undvika nedskräpning i naturen.

   

 

 

 

Inspirera till en hälsosam livsstil

Nutrilett vill inspirera, vägleda och motivera konsumenten till en hälsosam livsstil samtidigt som man undanröjer ohälsosamma kroppsideal.

Bästsäljare