Hållbarhet hos Nutrilett

Hållbarhet ligger högt på Nutriletts agenda. Vi vill ta vårt ansvar och bidra så mycket vi kan för att lösa de hälsoproblem och hållbarhetsutmaningar som samhället står inför.

Åtagande att förhindra avskogning

Vi är engagerade i att hjälpa till att bevara regnskogen och bekämpa klimatförändringen. Därför har Nutrilett en nollboskapspolitik. Vi har särskilt förbundit oss att minska risken för avskogning i samband med produktion av palmolja, soja, kartong och papper.
Nutrilett är utan palmolja och vi använder inte soja från Sydamerika i våra produkter. Idag är vår dryckesförpackning FSC-certifierad, och vårt mål är att kunna använda FSC-certifierat papper på alla våra produkter och kartonger senast år 2025.

Hållbar förpackning

Nutrilett söker ständigt efter mer hållbara lösningar. År 2016 sänkte vi folietjockleken på våra barer och därmed sparade vi 8,8 ton folie mellan 2016-2018 och därmed minskade vi även vårt koldioxidavtryck avsevärt. Nutrilett arbetar mot att lansera en 100% återvinningsbar förpackning innan år 2025.

 

Inspirera till en hälsosam livsstil

Nutrilett vill inspirera, vägleda och motivera konsumenten till en hälsosam livsstil samtidigt som man undanröjer ohälsosamma kroppsideal.

Bästsäljare