BMI

BMI – vad är det?

BMI handlar om förhållandet mellan din kroppsvikt och kroppslängd, och anses vara en pålitlig indikator på kroppens totala mängd kroppsfett. I den här artikeln hjälper vi dig att förstå vad det är, hur det används och hur du räknar ut det.

Vad är BMI?

BMI är en förkortning på ”Body Mass Index” och är ett mått på en persons vikt i förhållande till längd. Det fungerar snarare som en indikator än en direkt mätning av en persons totala kroppsfett. Eftersom mätvärdet oftast korrelerar med mängden kroppsfett, anses det vara en pålitlig anvisning – ett högt tal betyder alltså oftast en hög mängd kroppsfett.

Ett BMI-diagram används för att kategorisera en person i 1 av totalt 4 grupper på BMI-skalan – Undervikt, normalvikt, övervikt och fetma:

 • under 18,5 anses vara undervikt
 • mellan 18,5 och 24,9 anses vara normalvikt
 • mellan 25 och 29,9 anses vara övervikt
 • 30 eller högre anses vara fetma

Hög BMI och hälsa

Då detta är en indikator på totalt kroppsfett hos många individer så kan det också betraktas som ett mätinstrument av din hälsa. Det används ofta av sjukvårdspersonal för att bland annat utvärdera hälsan hos en person i förhållande till övervikt och fetma.

En hög BMI (25 och över) kan medföra olika hälsoproblem:

 • högt kolesterol
 • diabetes typ 2
 • hjärtsjukdom
 • stroke
 • högt blodtryck
 • sömnapné och snarkning
 • artros och ledsjukdom

BMI är emellertid bara ett av verktygen som används för att utvärdera hälsan. Andra faktorer som blodtryck, kolesterolnivå, blodsockernivå, familjehistoria med hjärtsjukdomar, ålder, kön, midjemått, fysisk aktivitet, beaktas också vid en sådan bedömning.

Vad är Nutrilett Shakes? Läs mer om våra VLCD dieter här! 

Är BMI användbart för alla?

För de flesta kan BMI användas som ett pålitligt mätinstrument av fetma. Men, det kan inte ge en exakt uppskattning av kroppens sammansättning av muskler, ben, fett och andra vävnader. Därför kan det fungera mindre bra hos till exempel muskulösa personer.
På samma sätt kan en äldre och icke muskulös person kategoriseras som normalviktig, trots att andelen kroppsfett är hög.

Det anses heller inte vara ett optimalt mätverktyg hos:

 • barn och ungdomar som växer
 • de med stora eller små kroppsramar
 • gravida kvinnor

I dessa fall borde personen i fråga utvärderas och mätas noggrant utifrån andra metoder.

Läs även: Snabb viktminskning med VLCD 

Midjemått – en viktig faktor

Trots en hälsosam BMI så kan du fortfarande ha för mycket kroppsfett runt magen, vilket kan leda till de hälsorisker tidigare nämnt i artikeln.
Att ta ett midjemått är ett bra sätt att kontrollera att du inte bär för mycket fett runt magen – 95 cm eller mer för män och 80 cm eller mer för kvinnor, betyder i de flesta fall övervikt. Allt över 102 cm för män eller 88 cm för kvinnor indikerar i de flesta fall allvarlig fetma.

Varför är midjemåttet så viktigt? Detta beror bland annat på att risken för hälsoproblem har en stark korrelation med var du lagrar ditt kroppsfett. Koncentrerade fettlagringar runt magen/midjan anses inte vara hälsosamt.

Välj rätt Get Started från Nutrilet. Läs mer i vår produktguide!

Mät midjan

Såhär mäter du midjan på rätt sätt:

 1. hitta botten av dina revben och toppen av höftbenen
 2. linda ett måttband runt midjan, mitt i mellan dessa 2 punkter
 3. andas ut naturligt innan du mäter
 4. mät midjan

Shakes

Bästsäljare