Så räknar du ut ditt BMI

BMI står för Body Mass Index och är en användbar måttenhet för att få en indikation på om man ligger på en sund kroppsvikt eller ej. Detta gör man genom att räkna ut relationen mellan längd och vikt.

BMI-skalan räknar på hur förhållandet mellan vikt och längd ser ut och man kan sedan utifrån denna få en indikation på hur man ligger till viktmässigt. En nackdel är dock att den inte tar hänsyn till om vikten består av fett eller muskler. Det innebär att siffran för personer som styrketränar mycket kan bli aningen missvisande och visa på övervikt trots att det i själva verket handlar om mycket muskelmassa.

För normalt tränade personer ger dock BMI en mer rättvisande bild jämfört med att ställa sig på vågen eftersom det tar hänsyn till din längd i relation till hur mycket du väger och inte enbart tittar på din vikt.

BMI – inte för alla

Det är viktigt att BMI endast används för att definiera om man är under- normal- eller överviktig hos personer över 18 år. BMI bör inte heller användas som måttstock på sund kroppsvikt vid graviditet.

Så räknar man ut sitt BMI
För att räkna ut sitt BMI dividerar man sin vikt i kilo med sin längd i kvadrat: (kg/(m2)=BMI). Om du väger 75 kg och är 1,80 m lång räknar du: 75/(1,80*1,80) och får ett BMI på 23. Använd sedan tabellen nedan för att se vad ditt BMI räknas som.

BMI-skala

  • Mindre än 18,5 = underviktig
  • Mellan 18,6-24,9 = normalviktig
  • Mellan 25-29,9 = överviktig
  • Mellan 30-34,9 = fetma
  • Mellan 35-39,9 = svår fetma
  • Över 40 = sjuklig/extrem fetma